LOGOWANIE
Twój
adres e-mail
   Hasło
Zapomniałem hasła

eTacho.net

Zdalne rozliczanie kierowców

REGULAMIN

systemu eTacho.net

§1 Postanowienia ogólne

1. Przedstawione na stronie WWW propozycja współpracy nie są ofertą w myśl kodeksu cywilnego, nawet jeśli występuje w nich nazwa oferta.
2. Regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez Trans Expert, a także określa prawa i obowiązki Klienta korzystającego z jego usług.
3. Przed skorzystaniem z usług Trans Expert konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem.
4. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu nie będą rozpatrywane.
5. Skorzystanie z systemu Trans Expert jest traktowane jako równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania zasad Regulaminu.
6. Trans Expert ma prawo do zaprzestania świadczenia usług Klientowi łamiącemu postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. W przypadku złamania któregoś z punktów regulaminu, pozostałe punkty pozostają w mocy.


§2 Rejestracja konta

1. Aby skorzystać z usługTrans Expert, należy zarejestrować się w serwisie etacho.net jako użytkownik portalu.
2. Konto zostaje aktywowane po przesłaniu dokumentów przez Klienta
4. Konto jest w pełni sprawne po aktywacji, Klient może zlecać wykonanie usług


§3 Opłaty

1. Korzystanie z serwisu etacho.net jest płatne
2. Oficjalne stawki znajdują się w cenniku dostępnym po zalogowaniu
3. Faktura VAT jest wysyłana na wskazany przez Klienta adres w ciagu 7 dni od momentu wykonania usługi.
4. Klient może zażyczyć sobie FV elektronicznej do pobrania w serwisie.
5. Faktury VAT mają 14dniowy termin płatności.


§4 Prawa, zobowiązania i zakres odpowiedzialności Trans Expert

1. Trans Expert zobowiązuje się zapewnić wykonanie usługi w ciągu 24 godzin od momentu umieszczenia plików cyfrowych w serwisie i wysłania zlecenia
2. Trans Expertdo przygotowania dokumentów zgodnie nie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Trans Expertpoprawność przygotowanych raportów pod warunkiem dostarczenia przez klienta kompletu danych
4. Trans Expert gwarantuje powiadomienie klienta drogą e-mail o wykonaniu udsługi.
5. Trans Expert nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas wysyłania zlecenia.
6. Trans Expert ma prawo do zablokowania konta, jeżeli wprowadzane dane firmy są nieprawidłowe, niezgodne z prawdą lub naruszają interesy etacho.net lub osób trzecich.
7. Trans Expert kontaktuje się z klientem w celu uzgodnienia dodatkowych współczynników przygotowania raportów. Przy braku możliwości skontaktowania się z klientem czas dostarczenia raportów wydłuża się do momentu otrzymania kompletnych danych


§5 Prawa i zobowiązania Klienta

1. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych adresowych. Klientowi przysługuje prawo do uaktualniania danych.
2. Klient ma prawo do ładowania dowolnej ilości danych do systemu.
3. Klient ma prawo do dowolnej ilości zmian treści swoich danych.
4. Klient ma prawo korzystać z pełnego zakresu usług świadczonych przez etacho.net


§6 Ochrona danych osobowych

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji konta zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
2. Wydawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Klienta zgodnie z Polityką Prywatności i Zaufania.


Strona główna Regulamin serwisu Usługi Kontakt